Carnavalsvereniging “De Aester” uit Echt is erin geslaagd om een uniek evenement naar de Gemeente Echt-Susteren te halen: De Finale van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer 2020, kortweg LVK 2020. Het vraagt heel wat inspanningen van een grote groep vrijwilligers, zodat er straks een geweldig feest kan plaatsvinden. Ook van de Gemeente Echt-Susteren, die vanaf het begin hierbij betrokken is, ontvangt de organisatie veel steun op velerlei gebied. Dat zorgt er mede voor, dat er al grote stappen zijn gezet en dat er al heel wat geregeld is.

Het feest vindt plaats op 7-8-9 februari 2020 in Leisurepark In de Bandert op het terrein tegenover All in Echt. De organisatie wil alle omwonenden graag informeren over hetgeen er dan staat te gebeuren en nodigt dan ook iedereen van harte uit om de speciale buurtinfoavond bij te wonen. De aanwezigen worden in grote lijnen geïnformeerd over niet alleen de plannen, maar ook de stand van zaken en de te verwachten voortgang.

De informatieavond zal plaatsvinden op dinsdag 05 november 2019 om 19.00 uur bij All in Echt (Bandertlaan 9).

Komt u ook? De koffie staat in ieder geval klaar.