Wat waren het geweldige avonden tijdens het feestweekend Echt Feesten! Op vrijdagavond een fantastisch LVK in een bomvol paviljoen waar eenieder op de vloer, het VIP deck of waar dan ook, genoot van een enerverende finale met ook nog eens een winnaar uit de eigen gemeente. Maar ook de uitverkochte zaterdagavond met een keur aan artiesten, die tijdens het evenement Stout & Loud, de sfeer in het paviljoen steeds maar weer deden stuwen naar grote hoogtes. Een waar feest voor jong en oud.

Wat daarna restte was de gezellige, ongedwongen middag met de naam Kampioene van ’t Zuuje. Iedereen was er klaar voor en ook deze dag zou het feestpaviljoen weer volstromen. Maar verontrustende berichten omtrent de opstekende storm deden het ergste vermoeden. Een vermoeden dat in de vroege zondagochtend, tijdens het spoedoverleg tussen gemeente, hulpdiensten en de organisatie, helaas waarheid werd… burgemeester Hessels besloot, uit veiligheidsoverwegingen, dat deze dag niet door kon gaan. Een klap in het gezicht van de organisatie, waarbij links en rechts wat tranen vloeiden. Maar er was daarnaast ook het besef, dat het een verstandige beslissing was en dat we op geen enkele manier de veiligheid in het gedrang wilden laten komen.

Op het moment dat de beslissing genomen was, werd er, nee, moest er meteen geschakeld worden. In het feestpaviljoen bevonden zich namelijk diverse materialen en apparatuur welke een behoorlijke waarde vertegenwoordigden. Deze moesten zo snel mogelijk in veiligheid worden gebracht om verdere schade en kosten te voorkomen.

Meteen werd er actie ondernomen en we konden alle hulp gebruiken. Onze contacten werden benaderd en diverse social media kanalen werden gebruikt om een oproep te plaatsen. Zelfs een ploeg van de brandweer werd opgeroepen om te helpen bij het veiligstellen van alle spullen. Het was hartverwarmend om te zien hoe, in no time, meer dan 100 vrijwilligers ter plaatse waren en zich melden om een handje te helpen. Leden van diverse verenigingen, maar ook individuele personen, die de organisatie, dan wel C.V. “De Aester” een warm hart toedragen.

In allerijl werd er een plan gemaakt en werden de taken, zo goed en zo kwaad als het kon, verdeeld. In het feestpaviljoen werden de lampen, LED schermen en geluid- en lichtapparatuur gedemonteerd. Op het buitenterrein en in de wijde omtrek werden spandoeken en zeilen opgeruimd en de firma Scheres Containers plaatste langs het feestpaviljoen op strategische plekken containers om de wind tegen te werken. De wind die inmiddels steeds meer begon aan te trekken…

Er werd in de ter beschikking staande tijd, door vele mensen een enorme berg werk verzet met als resultaat een opgeruimd en veilig feestpaviljoen en evenemententerrein. Het is niet met woorden te beschrijven hoe dankbaar wij waren, dat de gemeenschap ons zo snel en in zo’n grote getale de helpende hand toestak. Hulde aan al deze vrijwilligers!

Toen om 15.00 uur het sein kwam dat we moesten stoppen, hebben we nog even geproost op dit fantastische resultaat. Bij All in Echt hebben we er, als dank, nog een gezellige middag van gemaakt en konden we de ellende van het aflassen even vergeten.

Dezelfde dag stond ook de receptie van onze Hoogheden in de planning. Echter werd ook die in het kielzog van het feest, afgelast. Maar carnaval zou carnaval niet zijn, als die middag, geheel spontaan, een aantal mensen op het idee kwamen van een onofficiële alternatieve receptie. En zo gebeurde het, dat onze hoogheid Björn I, zelf als vrijwilliger aanwezig, toch een (onofficiële) receptie kreeg. Creativiteit bleek de boventoon te voeren en het werd een hilarisch vertoon. En toen begon de storm…

Wij zijn vele mensen heel veel dank verschuldigd, want zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk geweest.

Het was uiteindelijk een hartverwarmende storm!